สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี อาทิตย์ที่ 28 ก.พ. ผ่านระบบออนไลน์ New normal

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี อาทิตย์ที่ 28 ก.พ. ผ่านระบบออนไลน์ New normal

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและเลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย แจ้งว่าสมาคมฯ จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ซึ่งโดยปกติจะจัดทุกวันที่ 4 มีนาคมของทุกปี แต่ปีนี้เพื่อความสะดวกของสมาชิกเหมาะกับสถานการณ์ จึงปรับรูปแบบ ขยับเวลาเป็นจัดประชุมฯ ในวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 

ประกอบกับยังอยู่ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  ที่สมาคมฯนักข่าวต้องเป็นแบบอย่างของสังคม ต้องมีมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด ให้ความร่วมมือในการลดการเดินทาง จึงต้องจำกัดจำนวนผู้ร่วมประชุมในห้องประชุม ณ อาคารสมาคมนักข่าวฯ มีการจัดสถานที่เว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing)  แต่เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความราบรื่นตามระเบียบสมาคมฯ จึงกำหนดให้เป็นการจัดประชุมแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom ซึ่งจะได้มีการส่งลิงค์การประชุมให้กับสมาชิกต่อไป  (รายละเอียดวาระการประชุมอยู่ในเอกสารแนบ)

ส่วนการชำระค่าบำรุงประจำปี ให้สมาชิกใช้ระบบโอนเงิน จำนวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) เข้าบัญชีสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน เลขที่บัญชี 073-2-11315-3 แล้วส่งสลิปมาที่ tjareporter@gmail.com เพื่อสมาคมฯจะได้ออกใบเสร็จรับเงินให้ต่อไป

และในโอกาสที่สำคัญนี้ สมาคมฯ ได้จัดเตรียมของที่ระลึกชุด “ต้านภัยโควิด-19” จัดส่งพัสดุให้ถึงสำนักงานหรือบ้านสมาชิก สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกที่ชำระเงินค่าบำรุงประจำปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2564 

#สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย #สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ #Thaijournalistsassociation  #โควิด-19 #ประชุมใหญ่สามัญประจำปี