ผลงานข่าวและภาพข่าวที่เข้ารอบสุดท้าย รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปี 2563

นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าตามที่สมาคมนักข่าวฯ ได้จัดประกวดข่าวและภาพข่าว ชิงรางวัล"อิศรา อมันตกุล" ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล โดยเป็นโครงการที่ดำเนินต่อเนื่องทุกปี ซึ่งถือเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่หนังสือพิมพ์และผู้เป็นเจ้าของผลงาน เพื่อเป็นแรงกระตุ้นในการพัฒนาให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพและสร้างเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น

คณะกรรมการตัดสินการประกวดข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตุกล ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวด  7 ข่าวจากหนังสือพิมพ์ 2 ฉบับ ดังนี้  1.ข่าวบอส กระทิงแดง คุกมีไว้ขังเฉพาะคนจนจริงหรือ โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 2. ข่าว"ม็อบราษฎร" ปลุกฝันคนรุ่นใหม่สู่การพลิกโฉมประเทศ โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 3. ข่าว"โควิด-19" ไวรัสล้างโลก โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 4. ข่าวระวังโรคโลภ... แชร์ระบาด ลวงลงทุน "เก๊" โลกออนไลน์ ตกเหยื่อทุกนาที โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และ 5.ข่าว."ยุติธรรม" อุ้มทายาทตระกูลดัง สมคบคิด บิดสำนวน ประวัติศาสตร์ศรัทธา... ด่างพร้อย โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 6.ข่าวถอดบทเรียนกาฬโรคม้า  บินลัดฟ้าข้ามทวีปคร่าชีวิตม้าไทยครั้งใหญ่ โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และ 7.ข่าวเจาะลึกโควิด-19 มหันตภัยไวรัสเขย่าโลก  โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ปรากฎว่าในปี 2563 ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัลยอดเยี่ยม แต่มีรางวัลชมเชย 1 รางวัล

สำหรับผลงานภาพข่าวที่ส่งประกวดรางวัลอิศรา อมันตกุล มีจำนวน 50 ภาพ จากหนังสือพิมพ์ 6 ฉบับ  คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตุกล ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานภาพข่าวที่เข้ารอบสุดท้ายจำนวน 5 ภาพ ดังนี้   1. ภาพ “ขบวนเสด็จ” โดยนายกัมพล เสนสอน หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360องศา  2.ภาพ “รักษ์ปลอดภัย” โดยนายวิชาญ เจริญเกียรติภากุล หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 3.ภาพ “รับเสด็จใกล้ชิด” โดยนายสุพจน์ ศิลปงาม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  4.ภาพ “ฉีดน้ำสลายม็อบ” โดยนายสุพจน์ ศิลปงาม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และ 5.ภาพ “ม็อบชนม็อบ” โดยนายภมร มานะพรชัย หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

จะประกาศผลและมีพิธีมอบรางวัลในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) ซึ่งตรงกับวันนักข่าว รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-668-9422

อนึ่ง รางวัลอิศรา อมันตกุล ได้มีการจัดประกวดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2515 เพื่อเป็นการรำลึกถึงนายอิศรา อมันตกุล นักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับและอดีตนายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยคนแรก ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการริเริ่มและบุกเบิกงานข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนในประเทศไทย

#สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย #สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ #Thaijournalistsassociation #รางวัลอิศราอมันตุกล