ประกาศผลการตัดสินข่าวและภาพข่าว รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปี 2563

เรียน หัวหน้าข่าวหน้า 1 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการตัดสินข่าวและภาพข่าว รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปี 2563

มูลนิธิอิศรา อมันตกุล  และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้จัดการประกวดข่าวยอดเยี่ยม และภาพข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล  โดยมีพิธีมอบรางวัล ผลการประกวดข่าวและภาพข่าว ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.  ณ  ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส)สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลประจำปี 2563 มีดังนี้

รางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทข่าว มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 7 ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 2 ฉบับ ดังนี้  1.ข่าวบอส กระทิงแดง คุกมีไว้ขังเฉพาะคนจนจริงหรือ โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 2. ข่าว"ม็อบราษฎร" ปลุกฝันคนรุ่นใหม่สู่การพลิกโฉมประเทศ โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 3. ข่าว"โควิด-19" ไวรัสล้างโลก โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 4. ข่าวระวังโรคโลภ... แชร์ระบาด ลวงลงทุน "เก๊" โลกออนไลน์ ตกเหยื่อทุกนาที โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และ 5.ข่าว."ยุติธรรม" อุ้มทายาทตระกูลดัง สมคบคิด บิดสำนวน ประวัติศาสตร์ศรัทธา... ด่างพร้อย โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 6.ข่าวถอดบทเรียนกาฬโรคม้า  บินลัดฟ้าข้ามทวีปคร่าชีวิตม้าไทยครั้งใหญ่ โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และ 7.ข่าวเจาะลึกโควิด-19 มหันตภัยไวรัสเขย่าโลก  โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ผลการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทข่าว ประจำปี 2563 ไม่มีผลงานข่าวใดได้รับรางวัลยอดเยี่ยม มีรางวัลชมเชย 1 รางวัล ได้แก่ผลงานข่าว “ข่าวถอดบทเรียนกาฬโรคม้า  บินลัดฟ้าข้ามทวีปคร่าชีวิตม้าไทยครั้งใหญ่” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์  ได้รับโล่และเงินรางวัล 20,000 บาท โดยมีนายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ประธานมูลนิธิอิศรา อมันตกุล เป็นผู้มอบรางวัล

รางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทภาพข่าว มีจำนวน 50 ภาพ จากหนังสือพิมพ์ 6 ฉบับ  คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตุกล ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานภาพข่าวที่เข้ารอบสุดท้ายจำนวน 5 ภาพ ดังนี้   1. ภาพ “ขบวนเสด็จ” โดยนายกัมพล เสนสอน หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360องศา  2.ภาพ “รับเสด็จใกล้ชิด” โดยนายสุพจน์ ศิลปงาม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  3.ภาพ “รักษ์ปลอดภัย” โดยนายวิชาญ เจริญเกียรติภากุล หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 4.ภาพ “ฉีดน้ำสลายม็อบ” โดยนายสุพจน์ ศิลปงาม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และ 5.ภาพ “ม็อบชนม็อบ” โดยนายภมร มานะพรชัย หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ผลการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล  ประเภทภาพข่าว ประจำปี 2563 ผลงานภาพข่าวที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ ภาพ ภาพ “รักษ์ปลอดภัย” โดยนายวิชาญ เจริญเกียรติภากุล หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์  ได้รับโล่และเงินรางวัล 100,000 บาท ภาพข่าวที่ได้รับรางวัลชมเชย ลำดับที่ 1 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ภาพ “ขบวนเสด็จ” โดยนายกัมพล เสนสอน หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360องศา  และภาพ “รับเสด็จใกล้ชิด” โดยนายสุพจน์ ศิลปงาม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  ได้รับโล่และเงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

และผลงานภาพข่าวที่ได้รับรางวัลชมเชย ลำดับที่ 2 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ภาพ “ฉีดน้ำสลายม็อบ” โดยนายสุพจน์ ศิลปงาม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  และ ภาพ “ม็อบชนม็อบ” โดยนายภมร มานะพรชัย หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ได้รับโล่และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท  โดยมีนายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ประธานมูลนิธิอิศรา อมันตกุล เป็นผู้มอบรางวัล

อนึ่ง รางวัลอิศรา อมันตกุล ได้มีการจัดประกวดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2515 เพื่อเป็นการรำลึกถึงนายอิศรา อมันตกุล นักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับและอดีตนายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยคนแรก ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการริเริ่มและบุกเบิกงานข่าวเชิงสืบสวนในประเทศไทย

รางวัล อิศรา อมันตกุล รางวัล ชมเชย ประเภท ข่าวยอดเยี่ยม ประจำปี 2563

.

.

างวัล อิศรา อมันตกุล รางวัล ยอดเยี่ยม ประเภท ภาพข่าวยอดเยี่ยม ประจำปี 2563


ชื่อภาพ  รักษ์ปลอดภัย
บรรยายภาพ  21 มีนาคม 2563 บรรยากาศงานแต่งงานระหว่าง นางสาวศศิธร ยัญชนะไทย และนายอภิชัย ภายในโรงพยาบาลสงฆ์ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกันเอง เจ้าสาวบอกกับเราว่าเหตุผลที่ยังไม่งดหรือเลื่อนงานแต่งออกไปก่อนในขณะที่ช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิท-19 เนื่องจากได้จ่ายเงินสำหรับการเตรียมพิธีไปกว่า 70 เปอร์เซ็นแล้ว รวมทั้งได้ทำการจองห้องที่ใช้สำหรับงานแต่งในโรงพยาบาลสงฆ์ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งคิวสำหรับห้องที่ใช้สำหรับงานแต่งที่นี่นั้นต่อคิวกันนานมาก ส่วนอีกเหตุประกอบอย่างหนึ่งก็คือทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวถือ ฤกษ์เป็นสิ่งสำคัญ อีกทั้งการจัดเตรียมงานได้เตรียมการไว้จนเสร็จแล้ว เจ้าบ่าวกับเจ้าสาวเลยเลือกเชิญแต่ญาติและเพือนๆที่สนิทเท่านั้นและป้องกันโดยการใส่แมสป้องกันตลอดในขณะร่วมงานทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาว รวมทั้งแขกที่มาร่วมงานทั้งหมด โดยจะถอดแมสก็ต่อเมื่อเมื่อถ่ายรูปเท่านั้น
ตีพิมพ์  22 มีนาคม 2563
ช่างภาพ              วิชาญ เจริญเกียรติภากุล              หนังสือพิมพ์  บางกอกโพสต์

.

รางวัล อิศรา อมันตกุล รางวัล ชมเชย ลำดับที่ 1 ประเภท ภาพข่าวยอดเยี่ยม ประจำปี 2563


ชื่อภาพ  รับเสด็จใกล้ชิด
บรรยายภาพ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จเยี่ยมพสกนิกรที่ไปรอเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางความปลาบปลื้มปีติยินดี
ปี ตีพิมพ์    2 พฤศจิกายน 2563
ช่างภาพ              สุพจน์ ศิลปงาม              หนังสือพิมพ์  ไทยรัฐ

ชื่อภาพ : ขบวนเสด็จ

บรรยายภาพ : ขบวนเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ขณะเสด็จผ่านบริเวณถนนพิษณุโลก ข้างทำเนียบรัฐบาลถูกกลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษฎร ล้อมหลังจากที่สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2563 ที่วัดราชโอรสารามราชวรวิหารและวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วานนี้ (14 ต.ค.63)

ปี ตีพิมพ์    15  ตุลาคม  2563
ช่างภาพ กัมพล เสนสอน               หนังสือพิมพ์  ผู้จัดการรายวัน 360องศา

.

.

รางวัล อิศรา อมันตกุล รางวัล ชมเชย ลำดับที่ 2 ประเภท ภาพข่าวยอดเยี่ยม ประจำปี 2563

ชื่อภาพ : ฉีดน้ำสลายม็อบ

บรรยายภาพ : กําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดควบคุมฝูงชนตั้งแถวเดินเข้ากระชับพื้นที่สลาย กลุ่มผู้ชุมนุม โดยใช้รถฉีดน้ำผสมสีฟ้าตรงเข้าใส่ผู้ชุมนุม

ปี ตีพิมพ์    5 พฤศจิกายน 2563
ช่างภาพ สุพจน์ ศิลปงาม                หนังสือพิมพ์  ไทยรัฐ

ชื่อภาพ : ม็อบชนม็อบ

บรรยายภาพ : ระทึกม็อบไล่รัฐบาล-เสื้อเหลืองเผชิญหน้า

ปี ตีพิมพ์    16 ตุลาคม  2563
ช่างภาพ ภมร มานะพรชัย                 หนังสือพิมพ์  เดลินิวส์