ขอแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระสังฆราช

 

 

ขอแสดงความอาลัยถวายแด่

สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ข้าพระพุทธเจ้า

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

(ภาพจาก www.watbowon.com)