ผู้สนับสนุน TJA TALK 5 มีนาคม “วันนักข่าว” 67 ปี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยจัดงาน TJA Talk เนื่องในโอกาสวันนักข่าว ๕ มีนาคม กิจกรรมในงานนอกจากการประกาศผลการประกวดข่าวและภาพข่าวรางวัลอิศรา อมันตกุล และรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น แล้วยังมีการจัดการปาฐกถาในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์สี จิ้น ผิง เขย่าโลก:ไทยจะอยู่อย่างไร?” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย(APRC) และกรรมการการประชุมโบอ่าวแห่งเอเชีย (Boao Forum for Asia) โดยจัดเมื่อวันเสาร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) ถ่ายทอดสดผ่านเพจสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และเพจสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงานประกอบด้วย

 • บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
 • บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอเชีย เอรา วัน
 • บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงไทย
 • บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) SCG
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
 • บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต
 • บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
 • บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด
 • บริษัท แอท ซัคเซส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (California Milk Advisory Board – Thailand)
 • หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 • หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
 • บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)