การอบรมเชิงปฎิบัติการ”พิราบน้อยรุ่นที่ 25″

อบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น 25
เป็นโครงการต่อเนื่องจัดขึ้นเป็นปีที่ 25 ซึ่งหากนับถึงปัจจุบันมีนักศึกษาที่ผ่านการอบรมกว่า 1,000 คนแล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพสื่อสารมวลชนด้านสิ่งพิมพ์ (Professional Development) ความรับผิดชอบต่อจริยธรรมในวิชาชีพ (Ethics Responsibility) และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะองค์กรเพื่อสังคม (Organizational Social Responsibility)

ในรุ่นที่ 25 มีนักศึกษาที่เรียนด้านนิเทศศาสตร์จากสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมอบรมจำนวน 31 คน จาก 12 สถาบัน จัดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ถึงวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 จัดที่โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ (บีทีเอสราชเทวี) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสนับสนุน จาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)และ บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)