สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

วันที่ 4 มี.ค.2566 ที่ทำการชั่วคราวสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น ๗ อาคารบางซื่อจังชั่น กทม. สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 โดยช่วงเช้าก่อนเริ่มประชุม มีพิธีทำบุญถวายสังฆทานแด่นักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับ ณ พระอุโบสถ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สมาคมทำต่อเนื่องมากว่า 61 ปี เพื่อรำลึกถึงบรรดานักสื่อมวลชนรุ่นพี่ผู้ล่วงลับไปแล้ว จากนั้น นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้เป็นประธานในการการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 โดยมีสมาชิกสมัครใหม่มาแสดงตัวต่อที่ประชุมใหญ่จำนวน 48 คน แบ่งเป็นประเภท สามัญสมาชิกจำนวน 41 คน และวิสามัญสมาชิกจำนวน 7 คน