อบรมหลักสูตร“เมนูก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น”สร้างอาชีพสำหรับสื่อมวลชน

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสำนักบริหารการสื่อสารองค์กร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย PIM Food Academy จัดอบรมหลักสูตรสร้างอาชีพสำหรับสื่อมวลชน ในเมนูก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น เมนูเครื่องดื่ม Peach Passion Cold Brew เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 66 ณ  PIM Food Academy  ถนนแจ้งวัฒนะ

โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสที่ดีในด้านต่าง ๆ แก่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ผ่านการให้องค์ความรู้และทักษะในการทำอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปต่อยอดพัฒนาเป็นอาชีพเสริม หรืออาชีพสำรองของครอบครัวในอนาคต