มอบทุนการศึกษาประจำปี 2566  ให้ทุนส่งเสริมบุตร-ธิดาสมาชิก 61 ทุน ส่วน “มูลนิธิเอสซี” มอบทุนต่อเนื่องถึงป.ตรี 10 ทุนเป็นปีที่ 16  

เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 66 ที่ทำการชั่วคราว สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น  สมาคมนักข่าวฯ ร่วมกับมูลนิธิเอสซีจี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566 

โดยนายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวฯ กล่าวว่า เป็นอีกครั้งหนึ่งที่รู้สึกอบอุ่นและดีใจที่ได้เห็นวันที่เสมือนหนึ่งเป็นการรวมครอบครัวนักข่าวมาอยู่ที่นี่ ภายใต้การทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมโยงในด้านการดูแลสวัสดิการของทุกท่าน นอกเหนือจากเรื่องอื่นๆ คือเรื่องการปกป้องสิทธิเสรีภาพ การติดตามสัมพันธ์กับต่างประเทศในเรื่องความร่วมมือทางด้านวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวโยงกับด้านนิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชน  รวมทั้งการยกระดับความรู้ของบรรดานักข่าวทั้งหลาย นอกจากนั้นเรายังมีกิจกรรรมด้านอื่นๆ ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับสมาชิก ซึ่งอยากให้สมาชิกสมาคมนักข่าวติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง โดยทั้งหมดอยู่บนความไว้วางใจที่สมาชิกทุกคนมีต่อสมาคมนักข่าวฯ และกรรมการบริหารชุดนี้ 

สำหรับทุนการศึกษาที่ทางสมาคมฯ มอบให้กับบรรดาลูกหลานสมาชิกสมาคมฯ นั้นจัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยแบ่งออกเป็น 2 ทุน คือทุนส่งเสริม การศึกษาบุตร-ธิดานักข่าว (ทุนของสมาคมฯ) ได้มีการมอบมาตั้งแต่ปี 2498 นับตั้งแต่มีการก่อตั้งสมาคมฯ เป็นครั้งแรกรวม 68 ปี กระทั่งปี 2551 มูลนิธิเอสซีจี ได้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษา จึงได้เข้ามาสร้างโอกาสให้กับบรรดาลูกหลานสมาชิกสมาคมฯ โดยมอบทุนต่อเนื่องแบบให้เปล่าปีละ 10 ทุน โดยมีเงื่อนไขเกรดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 2.5 ขึ้นไป โดยปีนี้มีผู้รับทุนส่งเสริมฯ ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 61 คน และทุนต่อเนื่องของมูลนิธิเอสซีจี เป็นปีที่ 16  จำนวน 10 ทุน  

รวมทั้งได้กล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนอาหาร เครื่องดื่มและของที่ระลึกสำหรับลูกหลานนักข่าว ประกอบด้วย  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน)  Zen Restaurant  Holding   บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (Snack Box)  ธนาคารออมสิน  บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด  Krispy Kreme Thailand  ธนาคารไทยพาณิชย์ มูลนิธิปอเต็กตึ้ง  บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร)