อบรมเซฟตี้เทรนนิ่งปีที่ 9 เพิ่มทักษะทำข่าวความขัดแย้ง-ภัยพิบัติ

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรงและภัยพิบัติ” ระหว่างวันที่ 26 ถึง 29 กรกฎาคม 2561  ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น จังหวัดสระบุรี