ผู้สนับสนุน TJA TALK 5 มีนาคม “วันนักข่าว” 66 ปี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เนื่องในโอกาสวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปีเป็น "วันนักข่าว” นับเป็นวาระสำคัญยิ่งสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน รวมทั้งในโอกาสที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ก่อตั้งครบ 66 ปี เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบ และนำเสนอความคิดเห็นในการสร้างสรรค์สังคม

ปีนี้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จัดงาน TJA Talk เนื่องในโอกาสครบรอบ 66 ปี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ซึ่งสมาคมฯเชิญ ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังก์ถัด (UNCTAD) อดีตผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (WTO) จะมากล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “มองไปข้างหน้าเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก ” เพื่อให้วิเคราะห์ถึงโอกาสของประเทศไทยภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

พร้อมกันนี้ในงานมีการประกาศผลและมอบรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทข่าวและภาพข่าวยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นรางวัลที่จัดประกวดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2515 เพื่อเป็นการรำลึกถึงนายอิศรา อมันตกุล นักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับและอดีตนายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยคนแรก ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการริเริ่มและบุกเบิกงานข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนในประเทศไทย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงาน รายนามดังนี้

1. บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

3. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

4. บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

5. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

6. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

7. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

8. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

9. บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

10. บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

11. บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

12. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

13. ธนาคารทหารไทยธนชาต

14. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด

15. บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

16. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

17. บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

18. ธนาคารออมสิน

19. สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

20. บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด

21. บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด

22. บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)

23. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด

24. บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด

25. บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

26. Co fact

27. หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ See Less