ปาฐกถาพิเศษ TJA Talk “ศุภชัย พานิชภักดิ์”มองไปข้างหน้าเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก