โฆษณา-ทำไมจีนและอินเดียเลือกคลื่น 2300 MHz เทคโนโลยี TDD