เหรัญญิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนโครงการครัวปันอิ่ม

เมื่อวันที่ 7 กันยานน 2564 ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายวัฒนะชัย ยะนินทร เหรัญญิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเป็นผู้แทนโครงการครัวปันอิ่ม ส่งมอบอาหารให้ผู้แทนชุมชน โครงการครัวปันอิ่มเป็นโครงการที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดทำขึ้น ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ส่งมอบอาหารปรุงสุก สด สะอาด ถูกหลักอนามัย รสชาติอร่อย พร้อมหน้ากากอนามัยซีพี แก่พี่น้องจากชุมชนต่างๆในเขตดุสิต เขตบางบอนและเขตบางซื่อกว่า 17 ชุมชน รวมถึงโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่คนในชุมชนให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน