คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดงานแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และบริษัทซิลลิค – โนโว – ลิลลี่ “ส่งยาควบคุมอุณหภูมิผู้ป่วยเบาหวาน จากโรงพยาบาลสู่บ้านคุณ”

ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล กล่าวในงานแถลงข่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 หลายจังหวัดมีการยกระดับมาตรการความปลอดภัย ลดการเดินทางเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมีประกาศปรับการให้บริการผู้ป่วย โดยให้ผู้ป่วยที่รับยาต่อเนื่องสามารถติดต่อรับบริการปรึกษาแพทย์ผ่านแอพพลิเคชั่น “Vajira@Home” และรับยาทางไปรษณีย์ โดยทางโรงพยาบาลจะจัดส่งยาทางไปรษณีย์ไปให้แก่คนไข้ที่บ้านและเก็บเงินปลายทาง (Cash on delivery) เพื่อลดการเดินทางมาที่โรงพยาบาล

แต่การส่งยาทางไปรษณีย์นั้นมีข้อจำกัดสำหรับยาบางตัวที่จำเป็นต้องควบคุมอุณหภูมิเป็นพิเศษนการขนส่ง เพื่อคงประสิทธิภาพของยาจนถึงมือของผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาตามมาตรฐาน อย่างเช่นยาอินซูลิน ที่ใช้ในการควบคุมระดับน้ำน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวานและเป็นยาที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับอย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถขาดยาได้ โดยยาอินซูลินนั้นมีความจำเป็นในการควบคุมอุณหภูมิขณะขนส่ง เนื่องจากตัวยาสามารถเสื่อมคุณภาพได้หากอยู่นอกเหนืออุณหภูมิที่กำหนด

จากข้อจำกัดที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นความร่วมมือกันระหว่างคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และบริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายอินซูลินชั้นนำของประเทศ บริษัท ลิลลี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทนจำหน่ายและจัดส่งยาชั้นนำของประเทศ ร่วมมือกันเกิดโครงการดีดี เพื่อจัดส่งยาเย็นให้แก่ผู้ป่วยเบาหวาน ที่รักษาและรับยากับทางโรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ทำให้ผู้ป่วยยังคงได้รับยาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาลในช่วงเวลาที่เราทุกคนยังคงต้องช่วยกันต่อสู้กับการระบาดของ COVID-19 นี้

ความร่วมมือดังกล่าว เป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยกลุ่มที่ต้องใช้ยาอินซูลินชนิดฉีด โดยทางบริษัทซิลลิค จัดเตรียมกล่องยาเย็นและวัสดุเก็บความเย็นพิเศษ นำให้ทางโรงพยาบาลวชิรพยาบาลบรรจุยาแช่เย็น และนำส่งโดยบริษัทซิลลิคซึ่งผู้นำด้านการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ ด้วยมาตรฐานเภสัชกรรม ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ป่วยจะได้รับยาแช่เย็นที่ถูกควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมตลอดช่วงเวลาจัดส่งยาตรงถึงบ้าน และผู้ป่วยจะไม่เสียค่าจัดส่งยาใด ๆ ทั้งสิ้น