เครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยงแจงผลเฝ้าระวังพร้อมเปิดตัวแอปแจ้งเรื่องร้องเรียนและเบาะแสพนันออนไลน์

1 มี.ค. 65 โรงแรมสุโกศล/ โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวผลการเฝ้าระวังธุรกิจพนันออนไลน์ ในช่วง “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ปี 2564 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในหัวข้อ “1 ปีที่พ่ายแพ้ กับการแก้ปัญหาพนันออนไลน์” โดยสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งแนะนำระบบฐานข้อมูล “Just Stop Gambling” ในรูปแบบเว็บไซต์แอปพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นโดยนักศึกษาและอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ สำหรับเป็นช่องทางให้เครือข่ายเยาวชนและประชาชนมีบทบาทในการร่วมช่วยกันดูแลสังคม ด้วยการแจ้งเรื่องร้องเรียนและเบาะแสเกี่ยวกับการให้บริการและการโฆษณาธุรกิจพนันออนไลน์ เพื่อส่งต่อข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายต่อไป โดยมุ่งหวังว่าปัญหาการพนันออนไลน์ซึ่งเป็นภัยร้ายใกล้ตัวเด็กและเยาวชนจะได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสม  

นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยสี่ยงทางสังคม สสส. กล่าวว่า ช่วงโควิด-19 ระบาดส่งผลให้วงการพนันโลก คาสิโนทั้งในเอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ต้องปิดทำการชั่วคราวเพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อ การพนันจึงเปลี่ยนทิศเข้าสู่การพนันออนไลน์ที่เข้าถึงง่าย สะดวก รวดเร็ว เล่นได้ทุกที่ทุกเวลา จากการศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันของไทย โดยศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2564 พบว่ามีคนไทยเล่นการพนันถึง 59.6% หรือประมาณ 32 ล้านคน เพิ่มขึ้นประมาณ 1.9 ล้านคนเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 เป็นนักพนันหน้าใหม่ เกือบ 8 แสนคน และเป็นเด็กและเยาวชนอายุ 15-25 ปี 4.3 ล้านคน เพิ่มจากปี 62 มากกว่า 5 แสนคน

“สสส.เริ่มทำงานประเด็นพนันมาตั้งช่วงปี 2553 เพราะตระหนักดีว่าการพนันมีผลกระทบในวงกว้าง ทั้งต่อตัวเอง ครอบครัว ชุมชน ไปจนถึงสังคม เมื่อคนเล่นพนันจนถึงขั้นเสพติดการพนันแล้ว ก็ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว การใช้ความรุนแรง การเป็นหนี้ การทุจริต อาชญากรรม เกิดปัญหากระทบกับคนในครอบครัวและคนใกล้ชิดระหว่าง 10-17 คน สสส. จึงได้ริเริ่มเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยงผ่านโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง เพื่อให้เกิดความรอบรู้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสาร และร่วมให้เห็นความสำคัญของการผลักดันนโยบาย โดยทำงานไปพร้อมกับภาคีเครือข่ายหลัก ผลักดันให้เกิดกระบวนการที่จะทำให้เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกัน หรือกลไกการควบคุม ป้องกันและลดปัญหาที่เกิดจากการพนัน รวมถึงนโยบายสาธารณะต้องมีทิศทางไม่เพิ่มพื้นที่การพนันเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชน ไม่ให้หลงผิดเข้าสู่วงจรพนัน” นางสาวรุ่งอรุณ กล่าว

          

นายสุรเชษฐ์ โพธิ์แสง รองเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะทำงานด้านการเฝ้าระวังการพนันออนไลน์จากข่าวในสื่อต่างๆ ให้ข้อมูลว่าในช่วงปี 2564 ที่ผ่านมา เราได้เห็นปัญหาและผลกระทบจากการพนันออนไลน์ รวมถึงการพนันออฟไลน์มากขึ้น โดยเว็บพนันได้พัฒนากลยุทธ์การโฆษณาในรูปแบบใหม่ๆ และมีเว็บพนันใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา  เน้นการจับกุมหรือปิดเว็บไปกว่า 2,300 เว็บไซต์ เงินหมุนเวียนกว่า 1.36 แสนล้านบาท และยังคงมีอยู่อีกกว่า 350 เว็บพนันที่ยังเปิดให้บริการอยู่  แต่ในมิติของการป้องกันยังไม่มีความชัดเจน ที่สำคัญคือการพนันก่อให้เกิดปัญหาสังคมมากมายหลายรูปแบบ โดยมีถึง 158 คดีทั่วประเทศที่เป็นข่าว มีผู้ต้องหาหรือผู้กระทำความผิดกว่า 1,500 คน ในทุกช่วงวัย  พร้อมกับทิ้งท้ายว่า “หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรร่วมมือกันทำอย่างไรเพื่อไม่ให้มีเหยื่อพนันรายใหม่เพิ่มขึ้น”

ด้าน นายนพดล อินทร์ต๊ะ ผู้ร่วมพัฒนาแอปพลิเคชั่น “Just Stop Gambling” กล่าวว่า “มหา วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเป็นหนึ่งในเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยงที่ร่วมขับเคลื่อนรณรงค์ลดพนันออนไลน์มาอย่างต่อเนื่อง จึงได้พัฒนาแอปพลิเคชั่น “Just Stop Gambling” ในรูปแบบและวิธีการใช้งานที่เอื้อต่อการให้ความร่วมมือแจ้งเรื่องร้องเรียนและเบาะแสพนันออนไลน์จากเยาวชน ซึ่งเราได้เรียนรู้ว่าเด็กและเยาวชนอยากมีเครื่องมือหรือช่องทางที่จะดูแลเพื่อนกันเอง ซึ่งจะตื่นตัวและสะดวกใจที่จะให้ความร่วมมือกับเครือข่ายมากกว่าการแจ้งหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ  ด้วยความเชื่อมั่นในคณะทำงานเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันออนไลน์ในเด็กและเยาวชน ที่แต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีตัวแทนเครือข่ายร่วมอยู่ด้วย  จึงคาดหวังว่าข้อมูลที่แจ้งไปจะช่วยให้ผู้บังคับใช้กฎหมายสามารถดำเนินคดีกับเว็บพนันที่ทำให้เกิดปัญหาสังคมมากมายได้”