สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์ฯ ร่วมหารือคณะ CMG ยกระดับความร่วมมือรายงานข่าวสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ไทย-จีน

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 65 ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน นายมงคล บางประภา ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (Confederation of Thai Journalists) และนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ คณะกรรมการบริหารองค์กรสมาชิกสมาพันธ์ฯ ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และสื่อมวลชนจากสำนักข่าวต่างๆ ได้ร่วมให้การต้อนรับคณะของ China Media Group (CMG) นำโดยนายหวัง เถี่ย กัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดกิจกรรมระหว่างสื่อมวลชนในระหว่างการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก (APEC) 2022 ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยจะมีผู้นำระดับสูงของประเทศต่างๆ เดินทางมาเข้าร่วม รวมทั้งประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน เช่นเดียวกับผู้บริหารระดับสูงของสื่อมวลชนจีนร่วมด้วย 

          การพบปะกันครั้งนี้ทั้ง 2 ฝ่ายได้มีการหารือกันถึงการกระชับความสัมพันธ์ และความร่วมมือ ระหว่างสื่อมวลชนไทย – จีน อย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีในหมู่ประชาชน ผ่านการปฏิบัติหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องของสื่อมวลชน ผ่านช่องทางที่มีอยู่ในปัจจุบัน และช่องทางอื่นๆ ที่สามารถพัฒนาขึ้นในอนาคต 

          นายมงคล บางประภา กล่าวว่า ที่ผ่านมาภายใต้ความร่วมมือระหว่างองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนไทย กับ CMG ก็มีการสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างดีมาโดยตลอด โดยยกตัวอย่างการจัดกิจกรรมอบรมเสริมศักยภาพให้สื่อมวลชนไทย โดยสมาคมนักข่าวฯ ก็ได้รับการอำนวยความสะดวก ประสานงานวิทยากรจากประเทศจีนมาให้ข้อมูล ให้ความรู้ ตอบข้อสักถามที่ยังเป็นที่สงสัยผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งขณะนั้นเป็นช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 และประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นในประเทศจีน ถือว่าเป็นที่ต้องการรับรู้ในหมู่ผู้รับสารชาวไทย ทำให้สื่อมวลชนไทยสามารถเข้าถึงแหล่งข่าว และนำเสนอข่าวสารที่ครบถ้วนรอบด้านไปสู่สังคม 

          ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยยังกล่าวเสริมอีกด้วยว่า บนความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับ CMG นี้เอง ทำให้หลายครั้งสามารถแก้ไขการเข้าใจผิดที่เกิดการแพร่กระจายข่าวปลอม หรือข่าวบิดเบือนคลาดเคลื่อนบนพื้นที่สื่อ รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ได้ อาทิ กรณีรายงานเหตุนักท่องเที่ยวจีนนั่งปลดทุกข์ริมถนนเยาวราช ภายหลังก็ได้มีการตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่พบว่ากรณีนั้นเป็นคนไทยที่มีความบกพร่องทางจิต และได้ใช้ช่องทางที่มีอยู่ในการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเพื่อแก้ไขข้อเข้าใจผิดอันจะมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของนักท่องเที่ยวจีนในสายตาชาวไทยได้ หรือจะเป็นกรณีรายงานตัวเลขคนจีนที่เดินทางจากอู่ฮั่นเข้าประเทศไทย ในช่วงต้นของการระบาดของ COVID-19 ที่ทำให้สังคมหวาดกลัว แต่แท้จริงแล้วการรายงานดังกล่าวเกิดจากความผิดพลาดในการตัดตอนเนื้อหานำมาเผยแพร่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด เป็นต้น 

          ด้าน นายหวัง เถี่ยกัง ได้ชื่นชมการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ตลอดจนผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนของไทย กับ CMG ว่าเป็นความร่วมร่วมมือที่สร้างสรรค์ และเป็นพื้นฐานที่ดีของการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ซึ่งอยากจะให้สานต่อให้แนบแน่นต่อไป โดยเฉพาะช่องทางต่างๆ ของ CMG ถือเป็นช่องทางที่เปิดให้สื่อมวลชนไทยสามารถนำเอาข้อความ หรือรูปภาพต่างๆ ไปใช้ในการนำเสนอข่าวได้ เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับประเทศจีนอย่างถูกต้องมากขึ้น  

          เช่นเดียวกับช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันไม่ว่าจะเป็น LINE หรือ WeChat ระหว่างสื่อมวลชนไทยกับ CMG ซึ่งมีผู้แทน และผู้สื่อข่าวประจำการอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้ว จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลในกรณีมีประเด็นเร่งด่วนได้ นอกจากนี้นายหวัง ยังเห็นด้วยกับการเพิ่มช่องทางเฉพาะเนื้อหาสำหรับผู้สื่อข่าวไทย เช่น CMG กับผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ CMG กับผู้สื่อข่าวกีฬา หรือ CMG กับผู้สื่อข่าวบันเทิง ซึ่งเป็นแนวคิดที่ริเริ่มขึ้นมาจากการมาพบปะเครือข่ายของสมาพันธ์ฯ ในวันนี้ เพื่อในอนาคตจะได้สนับสนุนกับเรื่องข้อมูล หรือแหล่งข่าวได้สะดวกมากขึ้น 

      ขณะที่ นางลี่ หมิน หัวหน้าสำนักข่าว CMG ประจำประเทศไทย ได้เสริมว่า สื่อมวลชนจีน โดยเฉพาะ CMG ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการรายงานข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย ไปสู่ชาวจีน โดยเน้นนำเสนอข่าวสารในเชิงบวก ที่ไม่เกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ์ เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดี หรือความแตกแยก ผลกระทบทางลบต่อประเทศไทย ดังนั้นจะเห็นว่า กรณีอ่อนไหว หรือความขัดแย้งในทางเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศไทย สื่อมวลชนจีนจะไม่นำเสนอเลย เพราะให้ความเคารพต่อสิ่งนี้เป็นอย่างยิ่ง สำหรับความร่วมมือที่มีอยู่ในปัจจุบัน ถือเป็นความยินดีที่มีส่วนได้ช่วยสนับสนุนสื่อมวลชนไทย และในอนาคตหากต้องการการสนับสนุนโดยเฉพาะเรื่องเนื้อหา ข้อมูล เพื่อการรายงานข่าว ก็สามารถประสานงานได้ตามช่องทางที่มีอยู่ โดยเฉพาะการรายงานข่าวสร้างสรรค์เพื่อความสัมพันธ์อันอบอุ่นระหว่างไทย-จีน