กาชาดระหว่างประเทศเข้าหารือทำกิจกรรมร่วมกันระหว่าง2องค์กร

มงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการ สมาคมฯ ให้การต้อนรับ ธนาภา ทุยเที่ยงสัตย์ เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ในโอกาสที่เข้ามาหารือเรื่องการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างสององค์กร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓