สำนักยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร เครือซีพี ร่วมสวัสดีปีใหม่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

วัฒนะชัย ยะนินทร อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ และอุษา มีชารี รองเลขาธิการฝ่ายฯ ให้การต้อนรับ หนึ่งฤทัย นิวัตยะกุลและเยาวน์ปภัส รังสิกรรพุม จากสำนักยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร เครือซีพี ในโอกาสที่มาสวัสดีปีใหม่ ณ ที่ทำการชั่วคราว ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น กทม.เมื่อวันที่ 25 ม.ค.2566