บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด ร่วมสวัสดีปีใหม่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

เจนจิต ลัดพลี ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ เทียมใจ ทองเมือง ผู้จัดการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2566 และหารือความร่วมมือระหว่างสององค์กร ณ ที่ทำการชั่วคราว ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น กทม.เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566