ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 68 ปี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

คุณประภัทรพร ชุ่มชูวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เข้าแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 68 ปีสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยมีคุณเทียมใจ ทองเมือง ผู้จัดการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ ณ ที่ทำการชั่วคราว ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น กทม.เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566