สพฉ.แนะผู้ป่วยในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเตรียมยาโรคประจำตัว

สพฉ.แนะผู้ป่วยในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเตรียมยาโรคประจำตัว ยืนยัน 1669 ยังใช้งานได้       จากสถานการณ์ฝนตกหนักติดต่อกันจนทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายจังหวัดของพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบน วันนี้ ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวว่า ทาง สพฉ. ได้ประสานไปยังศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการในแต่ละจังหวัดเพื่อตรวจสอบความพร้อมในช่วงอุทกภัย พบว่าทุกศูนย์ฯยังสามารถให้บริการรับแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินได้ตามปกติ โดยแต่ละจังหวัดจะมีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการในภาวะฉุกเฉิน หรือ EOC มีการประสานการทำงานร่วมกันทั้งในส่วนของสาธารณสุขกับฝ่ายปกครอง และงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งหากมีผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่น้ำท่วมขอความช่วยเหลือจะมีการใช้เรือของทหาร ปภ. และมูลนิธิกู้ภัย ในการเข้าไปช่วยเหลือและพานำส่งโรงพยาบาล เลขาธิการ สพฉ. กล่าวว่าในช่วงนี้เป็นห่วงผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวหรือบ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียงซึ่งต้องมาตรวจหรือมารับยาจากโรงพยาบาลเป็นประจำ เช่น ยาเบาหวาน ยาความดัน แต่ไม่สามารถเดินทางได้ หรือยาที่มีถูกน้ำท่วมเสียหาย หากไม่ได้ทานยาหรือการดูแลที่เหมาะสมอาจทำให้อาการป่วยแย่ลงและเกิดภาวะฉุกเฉินได้ แนะนำให้ผู้ป่วยและญาติจัดเก็บยาในที่ปลอดภัย ดูแลสุขอนามัยที่จำเป็นของผู้ป่วย ประเมินสถานการณ์หากเกิดภาวะฉุกเฉิน หรือจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่ปลอดภัย สามารถโทร.ขอความช่วยเหลือได้ที่หมายเลข 1669   “ภาวะฉุกเฉินที่พบเจอได้บ่อยในสถานการณ์น้ำท่วมที่ต้องเตือนให้ประชาชนรวมถึงหน่วยกู้ชีพกู้ภัยระมัดระวัง ได้แก่ อุบัติเหตุจากไฟฟ้าดูด ขอให้ตัดกระไฟฟ้าของบ้านในชั้นที่น้ำท่วมถึง ระวังการจับวัตถุโลหะที่แช่อยู่ในน้ำและบริเวณที่มีสายไฟพาดอยู่ตามท้องถนน  ไม่ควรขับรถฝ่ากระแสน้ำหลากที่มองไม่เห็นเส้นทาง ระวังสัตว์มีพิษเช่น ตะขาบ งู ที่มักจะหนีน้ำมาอยู่ในบริเวณบ้าน นอกจากนี้ยังมีโรคที่มากับน้ำเช่น ท้องร่วง ฉี่หนู ตาแดง น้ำกัดเท้า ขอให้ทีมกู้ชีพกู้ภัยทุกคนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมรักษาความสะอาดร่างกายให้ได้มากที่สุดหลังปฏิบัติหน้าที่” เลขาธิการ สพฉ.กล่าว