สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ หารือการประกวดข่าว และภาพข่าวรางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปี2566

นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประชุมหารือตัวแทนสำนักข่าว ช่างภาพ และตัวแทนมูลนิธิอิศรา อันตกุล ระดมความคิดเห็น ปัญหา และหลักเกณฑ์การประกวดข่าว และภาพข่าวรางวัลอิศรา อมันตกุล ไม่ว่าจะเป็นรางวัลประเภทข่าว-ภาพของหนังสือพิมพ์ และรางวัลประเภทข่าว-ภาพของออนไลน์ ประจำปี2566 เพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนให้มีความทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันต่อไป


ทั้งนี้รางวัลอิศรา อมันตกุล เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศของคนหนังสือพิมพ์ และคนข่าวออนไลน์ มอบให้กับผลงานข่าว และผลงานภาพข่าวยอดเยี่ยมของในแต่ละรอบปี โดยมูลนิธิอิศรา อันตกุล ได้กำหนดรางวัลอิศรา อมันตกุล ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์และเป็นเกียรติแก่นายอิศรา อมันตกุล อดีตนักหนังสือพิมพ์ และนายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยคนแรกผู้ล่วงลับ

การนี้มูลนิธิอิศรา อมันตกุล ได้มอบหมายให้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินงานด้านการจัดประกวดมาตั้งแต่ พ.ศ. 2515 ซึ่งผลงานข่าว และภาพข่าวชิ้นแรกที่ได้รับรางวัลอิศรา อมันตกุล คือ ผลงานข่าว “ขังลืม เวล บุกรุก” ของนายน้อย ทรัพย์พอกพูน หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และผลงานภาพข่าว “ปฏิบัติการจองเวร” ของนายประสงค์ แฟงเอม ช่างภาพหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้รับรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทข่าวยอดเยี่ยมและภาพข่าวยอดเยี่ยมตามลำดับ หลังจากนั้นก็ได้มีการจัดการประกวดมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นปีที่ 51 (พ.ศ. 2566) ของการจัดการประกวด โดยมีคณะกรรมการผู้ตัดสินรางวัลมาจากทั้งนักหนังสือพิมพ์อาวุโส,ช่างภาพ,ผู้แทนมูลนิอิศรา อมันตกุล และนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ มาพิจารณาคัดเลือกข่าว และภาพข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตกุล สำหรับสื่อหนังสือพิมพ์ และข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตกุล สำหรับสื่อออนไลน์ในแต่ละปี