สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย – ร่วมรับรางวัลภาพถ่ายสัมพันธ์ไทย- จีน

28 สิงหาคม 2563 ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ นางผุสดี คีตวรนาฏ อดีตนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและนายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ร่วมรับมอบรางวัลผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อจัดแสดงในงานนิทรรศการภาพถ่าย"เกื้อกูลผูกไมตรี สานสัมพันธ์ 45 ปี การทูตไทย-จีน" โดยภาพที่ส่งเข้าประกวดได้รับรางวัลที่ 1 รับเงินรางวัล 10,000 บาท เป็นภาพที่ นางผุสดี คีตวรนาฏผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นในขณะนั้น (พ.ศ. 2520) จับมือกับท่านผู้นำเติ้ง เสี่ยวผิง  ในโอกาสที่คณะสื่อมวลชนไทยเดินทางไปเยือนประเทศจีนตามคำเชิญของหนังสือพิมพ์ซินหัว โดยนางผุสดี คีตวรนาฏ ได้บริจาคเงินรางวัลให้สมาคมนักข่าวฯ เพื่อนำไปทำประโยชน์ต่อวงการสื่อมวลชนต่อไป สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ สภาวัฒนธรรมและส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-จีน สมาคมการค้าวิสาหกิจจีน-ไทย และสำนักข่าวซินหัวประจำประเทศไทย จัดนิทรรศการภาพถ่าย  “เกื้อกูลผูกไมตรี  สานสัมพันธ์   45  ปีการทูตไทย-จีน”   โดยรวบรวมภาพถ่ายอันล้ำค่าที่ได้รับอนุเคราะห์จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนส่งภาพถ่ายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมฉลอง 45 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-จีน จำนวนกว่า 600 ภาพ เนื่องจากข้อจำกัดของพื้นที่จัดงาน  นิทรรศการครั้งนี้จึงคัดเลือกผลงานมาเพียง  45  ชิ้นซึ่งเป็นตัวแทนการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของสองประเทศ รวมถึงการต่อสู้ร่วมกันในการต่อต้านการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19