บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด ร่วมสวัสดีปีใหม่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายวัฒนะชัย ยะนินทร อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยกรรมการบริหาร สมาคมฯ ให้การต้อนรับนางสาวชญานี สันติวัฒนธรรม ผู้แทน บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด ในโอกาสที่มาสวัสดีปีใหม่ ณ ที่ทำการชั่วคราวสมาคมฯ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น กทม.