2 เมษา ชวนร่วมงานจาก CHEAPFAKES สู่ DEEPFAKES: เตรียมรับมืออย่างไรให้เท่าทัน [วันตรวจสอบข่าวลวงโลก 2567 :INTERNATIONAL FACT-CHECKING DAY 2024 ]

2 เมษา ชวนร่วมงานจาก CHEAPFAKES สู่ DEEPFAKES: เตรียมรับมืออย่างไรให้เท่าทัน [วันตรวจสอบข่าวลวงโลก 2567 :INTERNATIONAL FACT-CHECKING DAY 2024 จัดโดย CO FACT ร่วมกับภาคีความร่วมมือ 2 เมษายน 2567 เวลา 10.30 – 20.00 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร แยกปทุมวัน กทม.