รับมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ 2564

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2564 นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยกรรมการบริหารและอนุกรรมการ สมาคมฯ ร่วมรับมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ 2564 จาก ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ในฐานะผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล โดยนายมงคล บางประภา ได้กล่าวขอบคุณโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของสมาคมฯมาโดยตลอด และยืนยันว่าสมาคมฯ ยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาลตลอดไป