ประกาศศูนย์อาสาประชาชนฟื้นฟูภัยพิบัติ(ศอบ.)

ประกาศศูนย์อาสาประชาชนฟื้นฟูภัยพิบัติ(ศอบ.)
เรื่อง  ขอให้เฝ้าระวังเหตุน้ำท่วม

ด้วยทางศูนย์อาสาประชาชนฟื้นฟูภัยพิบัติ(ศอบ.) ได้รับการแจ้งเตือนจาก ดร.รอยล จิตรดอน         ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 ว่าภายในช่วงสัปดาห์นี้ให้เฝ้าระวังพื้นที่ 4 จังหวัดภาคกลางและภาคใต้ตอนบน  ประกอบด้วย  จังหวัดราชบุรี   จังหวัดเพชรบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และจังหวัดชุมพร  จะมีปริมาณน้ำฝนตกมากเป็นพิเศษ  และจะตกเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนาน  แต่ไม่ถึงขั้นรุนแรง  ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วม อันเนื่องมาจากน้ำฝนไหลบ่ามาจากพื้นที่สูง              หุบเขา หรือระดับน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติสูงขึ้นเนื่องจากปริมาณน้ำฝนหนุน    จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดดังกล่าว โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ภูเขาที่มีระดับความลาดตั้งแต่ 30 องศาขึ้นไป  หรืออยู่บริเวณพื้นที่ใกล้แหล่งน้ำธรรมชาติ  เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด  และเตรียมการระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินในเบื้องต้น   โดยพยายามนำเก็บขึ้นในพื้นที่ยกสูงเพื่อหนีระดับน้ำที่อาจท่วมขึ้น

จึงประกาศเตือนมาเพื่อให้ประชาชนเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด  และอย่าเพิ่งตื่นตระหนกจนเกินกว่าเหตุ  หากมีความคืบหน้าใดๆ ศอบ. จะติดตามอย่างใกล้ชิด และรายงานสถานการณ์เป็นระยะๆ     พร้อมกันนี้ ศอบ. ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  และสื่อมวลชนทุกแขนง ในการร่วมกันติดตามสถานการณ์และรายงานให้ประชาชนรับทราบเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเองต่อไปประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553
ศูนย์อาสาประชาชนฟื้นฟูภัยพิบัติ


* หมายเหตุ การรายงานสถานการณ์ต่างๆ โดย ศอบ. อาศัยข้อมูลที่มาจากภาคประชาสังคมในพื้นที่  การรายงานสถานการณ์ทางวิทยุสื่อสารของเครือข่ายนักวิทยุสมัครเล่นในพื้นที่   และนักวิชาการด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติ  ซึ่งในบางครั้งอาจเป็นข้อมูลจากการคาดการณ์ล่วงหน้าที่เป็นไปเพื่อความไม่ประมาท  และมุ่งหมายในจุดยืนว่าความปลอดภัยของประชาชน  ต้องเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

--
วรภัทร  วีรพัฒนคุปต์ (ต้อง)
เครือโรงแรมพินนาเคิล
เลขานุการมูลนิธิพัฒนาผู้นำเยาวชน(YLDF)
142 ถ.พระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.10320
โทร.02 641 4688 ต่อ 108
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 087 063 0749 โทรสาร 02 641 4687
E-mail : V.Vorapat@gmail.com , Admin@pinnaclehotels.com