รู้ทัน เบอร์แปลก เสนอ ทำประกันอุบัติเหตุ ระวัง ล้วงข้อมูลส่วนตัว

เฝ้าระวังเบอร์แปลก โทรขายประกันหลอกถามข้อมูลส่วนบุคคล คปภ. ยอมรับ ต้องตรวจสอบให้ดี รับที่ผ่านมาทุกบริษัทประกันจะไม่มีนโยบายถามข้อมูลส่วนบุคคลประชาชน และจะแจ้งข้อมูลตัวแทนขายให้ทราบเสมอ เตือนหากใครเจอถามข้อมูล ให้รีบแจ้งด่วน หวั่นนำข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ

ปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลอกลวงในรูปแบบใหม่ ๆ อย่างหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะในกรณีของภัยการหลอกลวงทางโทรศัพท์ ทั้ง แก๊งคอลเซ็นเตอร์ หลอกโอนเงิน หรือการหลอกล่อให้เปิดเผยข้อมูลสำคัญส่วนบุคคลเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ทางมิชอบ

อย่างในกรณีของการการโทรมาสอบถามเพื่อขอข้อมูลส่วนบุคคลไปทำประกันประเภทต่าง ๆ ที่ผ่านมามีการตรวจพบว่า มีการแจ้งให้ระวังเบอร์โทรศัพท์แปลก ๆ ทั้ง เบอร์ 0266603xx, 06611515xx, 06611515xx หรือเบอร์อื่น ๆ ส่วนใหญ่เบอร์เหล่านี้มักโทรสอบถามขอข้อมูลส่วนบุคคลโดยอ้างว่าเอาไปทำประกันอุบัติเหตุ

กองบรรณาธิการเฉพาะกิจ TJA&Cofact ได้ทำการตรวจสอบและสอบถามกรณีนี้ไปยัง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมที่เข้าข่ายลักษณะนี้ว่า ทาง คปภ. ได้รับเรื่องร้องเรียน หรือได้มีการเฝ้าระวังอย่างไรบ้าง โดย คปภ. ยอมรับว่า ยังไม่เคยมีการร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับเบอร์โทรข้างต้นเข้ามา 

แต่อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทาง คปภ. ได้มีการแจ้งไปยังบริษัทประกัน และกำชับเรื่องของการสอบถามข้อมูลกับประชาชนไปแล้วอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตามปกติบริษัทประกันทุกแห่งจะไม่มีนโยบายการสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน และขอให้ประชาชนอย่าให้ข้อมูลด้วย

ทั้งนี้ในกรณีการโทรศัพท์เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยประเภทต่าง ๆ หรือการแจ้งข้อมูลประชาสัมพันธ์ ทางตัวแทนจำหน่ายจะต้องมีการแจ้งชื่อ นามสกุล บริษัท และหมายเลขประจำตัวพนักงานให้รับทราบก่อนทุกครั้ง เพื่อให้สามารถตรวจสอบกลับมาได้ว่ามีตัวตนจริงหรือไม่

ดังนั้นหากใครพบว่ามีคนโทรศัพท์เข้ามาเพื่อขอข้อมูลส่วนบุคคล ก็ให้แจ้งทาง คปภ. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันที หรืออาจแจ้งเบอร์โทรแปลก ๆ ที่มาขอข้อมูลส่วนบุคคลได้กับทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.  ได้ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการหลอกลวงไม่ให้เกิดขึ้น

นอกจากนี้ทาง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ซึ่งรับผิดชอบเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ นั้น นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แสดงความเห็นว่า ที่ผ่านมา สคบ. ได้รับเรื่องร้องเรียนคล้าย ๆ แบบนี้มาบ้าง แต่ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุนี้เข้ามา อย่างไรก็ตามถ้ามีร้องเรียนมาแล้ว สคบ. จะส่งต่อข้อร้องเรียนนี้ไปยัง กสทช. หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบที่มีกฎหมายเฉพาะ เร่งดำเนินการเป็นการด่วน ก่อนจะชี้แจงผลให้ผู้บริโภคที่ร้องเรียนมาได้รับทราบ

ที่มาของการตรวจสอบ : https://cofact.org/article/kc9i2offg26a