งานครบรอบ 66 ปี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ (5 มี.ค. 64)

งานครบรอบ 66 ปี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ (5 มี.ค. 64) ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "มองไปข้างหน้าเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก" โดย ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) และอดีตผู้อํานวยการใหญ่ องค์การการค้าโลก (WTO)- ประกาศผลการตัดสิน ข่าวและภาพข่าว รางวัล "อิศรา อมันตกุล" ประจำปี 63ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส