Annual ASEAN Journalists Club Forum-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐น. ๑๖.๓๐ น. ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

 

 

Annual ASEAN Journalists Club Forum

วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐น. ๑๖.๓๐ น.

ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และชมรมนักข่าวอาเซียน จัดการประชุม  Annual ASEAN Journalists Club Forum หัวข้อ “ภูมิศาสตร์การเมืองใหม่ในภูมิภาค ผลกระทบต่อสามเสาหลักในภูมิภาคและประเทศสมาชิก” เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องประชาคมอาเซียนให้กับสื่อมวลชนไทยทุกแขนง ในวันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐น. ๑๖.๓๐ น. ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

ลงทะเบียนออนไลน์

(การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ มีล่ามแปลเป็นภาษาไทย)

 

****************************************************

ลงทะเบียนออนไลน์

****************************************************