เลื่อนการอบรม Safety Training รุ่นที่ 12 แต่ยังเปิดให้สื่อฯลงทะเบียนล่วงหน้า

นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔  สมาคมฯ ประกาศเปิดรับสมัครสื่อมวลชนเข้าอบรม โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง” (Safety Training)  รุ่นที่ ๑๒ ขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๓ - วันอาทิตย์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี

แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงขอเลื่อนการอบรมดังกล่าวออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมอบรม สมาคมฯจะแจ้งกำหนด การ วัน เวลา และสถานที่อีกครั้ง

แต่ทั้งนี้สื่อมวลชนที่สนใจ ยังสามารถลงทะเบียนเพื่อความจำนงล่วงหน้าได้ โดยการอบรมดังกล่าวสมาคมฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้สื่อข่าวภาคสนาม ที่จำเป็นต้องเข้าพื้นที่รายงานข่าวในสถานการณ์ที่มีปัญหาความขัดแย้งรุนแรง เพื่อช่วยสร้างองค์ความรู้พื้นฐานให้แก่สื่อมวลชนเรื่องการทำข่าวอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งรุนแรง รวมถึงสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนที่ต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง

เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย ๑.การเตรียมตัวและวางแผนก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานข่าว ๒.การเข้าทำข่าวในพื้นที่ที่มีปัญหาความขัดแย้งรุนแรง  ๓. การถอดบทเรียนการทำข่าวการชุมนุม ๔. การบรรยายเรื่องถอดบทเรียนสื่อมวลชนโลก 

คุณสมบัติของผู้ข้าอบรม เป็นสื่อมวลชนอายุไม่เกิน ๔๕ ปี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับระบบหัวใจ หอบหืด ลมชักฯ มีหนังสือรับรองจากต้นสังกัด สามารถสมัครเพื่อเข้าร่วมอบรม รับจำนวน ๓๐ คน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) กรอกข้อมูลลงทะเบียนภายใน ๑๘ เมษายน ๒๕๖๔ โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงค์ที่อยู่ด้านล่างนี้

ลิงก์ลงทะเบียน>>> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTv5KKYhZZhPdSRJ1DzRzlvaDZPVxFkQS1U9k486rOwRPw-w/viewform