ปรับพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ สมาชิกประจำปี 2564

จากการที่คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้ประกาศให้ทุนการศึกษาส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิกประจำปี 2564ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวช.) โดยปีนี้กำหนดมอบทุนในวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน

 แต่ด้วยห้วงเวลานี้ เมืองไทยอยู่ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ มีการแพร่ระบาดซ้ำของโควิด-19 ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขยายเป็นวงกว้าง และรวดเร็ว ทางสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ตระหนักและห่วงใยในสวัสดิภาพสมาชิกและบุตรหลานที่จะมารับทุนการศึกษาเป็นลำดับแรก

 สำหรับในปีนี้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยยังมอบทุนให้เหมือนเดิม ด้วยทราบว่าสมาชิกทุกครอบครัวมีความเดือดร้อนในภาวะไม่ปกติ โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้ปกครองแทนเป็นกรณีพิเศษเฉพาะปีนี้ เพื่อเว้นระยะห่าง ลดการสัมผัสที่อาจนำไปสู่การติดเชื้อโควิด-19  โดยที่ไม่ต้องมารับทุนการศึกษาเหมือนเช่นทุกปีที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย