ASEAN Smile, ASEAN Strong When We Stand TOGETHER

ปิดฉากไปแล้วสำหรับกิจกรรม TJA ASEAN Travel Journo Camp presented by Thai AirAsia เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งอาเซียน “สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย” ได้เล็งเห็นความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชน ในฐานะกลไกสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชน เพื่อให้ประชาคมอาเซียนเข้มแข็ง ก้าวไปข้างหน้าโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยการสนับสนุนของ “สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย” ได้จัดกิจกรรมค่ายผู้สื่อข่าวอาเซียนขึ้น โดยมีผู้สื่อข่าวรุ่นใหม่ 17 คน จาก 9 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย ลาว เมียนมา ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย เข้าร่วมศึกษาการท่องเที่ยวชุมชน และการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

7 วัน 6 คืน ที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ระหว่างลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และกระบี่ ก่อให้เกิดรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความประทับใจ กลายเป็นความผูกพันอันแน่นแฟ้น

17 ชีวิต จาก 9 ประเทศ หลอมรวมกันเป็นหนึ่งด้วยเมล็ดพันธุ์แห่งมิตรภาพที่ปลูกลงแผ่นดินไทย พวกเขาคือ “นักข่าวอาเซียน” ผู้จะเป็นความหวังของความร่วมมือ ความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจ และจะนำพาประชาชนอาเซียนให้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นต่อไป

 

'