อบรมเชิงปฏิบัติการ “วารสารศาสตร์มือถือสำหรับนักข่าว (Mobile Journalism for Journalists)” ปี 2560

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยจัดการอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ “วารสารศาสตร์มือถือสำหรับนักข่าว (Mobile Journalism for Journalists)” ปี 2560 โดยมีนายพิภพ พานิชภักดิ์ รองผู้อำนวยการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ สาธารณะแห่งประเทศไทยเป็นวิทยากร มีสื่อมวลชนแขนงต่างๆเข้าร่วมอบรมจำนวน 28 คน สนับสนุนการอบรมโดย บมจ.ทรูคอปอร์เรชั่น