สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบสินไหมมรณกรรม นายปิยะพงศ์ ศรไพนันท์ สมาชิกสมาคม

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  มอบสินไหมมรณกรรม นายปิยะพงศ์  ศรไพนันท์  สมาชิกสมาคม

15  มกราคม  2561  นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล ที่ปรึกษา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  มอบสินไหมมรณกรรม  จำนวนเงิน  100,000  บาท  ให้แก่   นางน้ำชา  ศรไพนันท์    ภรรยาของ นายปิยะพงศ์  ศรไพนันท์    สมาชิกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ซึ่งถึงแก่กรรมเร็วๆ นี้

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้ทำประกันชีวิตกลุ่ม  กับ  บริษัท  เมืองไทยประกันชีวิต  จำกัด   (มหาชน)    ให้เป็นสวัสดิการแก่สมาชิกของสมาคม