สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ประชุมที่ไทย1คึกคัก / Thailand hosts 19th CAJ Conference.

 

สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ประชุมที่ไทยคึกคัก

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ได้เปิดประชุมใหญ่สมัชชา ครั้งที่ 19 ปี 2561 อย่างเป็นทางการ ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดยมี นายอุตตมะ สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้แทน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายเทพชัย หย่อง ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในฐานะเจ้าภาพได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

จากนั้น นายต่วน หู ประธานสมาคมนักหนังสือพิมพ์เวียดนาม ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ได้กล่าวรายงานการจัดประชุมใหญ่สมัชชาของสมาพันธ์ฯ เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนในอาเซียน และประเทศพันธมิตร ในการเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพ และเสริมสร้างความเข้าใจอันดี ในการเผยแพร่ข่าวสารให้แก่ประชาชนในภูมิภาคอาเซียน

หลังจากนายอุตตมะ กล่าวเปิดงานแล้ว ได้เป็นประธาน ในพิธีมอบรางวัลภาพข่าวอาเซียน ซึ่งปีนี้จัดประกวดภาพด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในประเทศอาเซียน ซึ่งเป็นหนึ่งในเสาหลักของอาเซียน ผลการตัดสินปรากฏว่า ภาพชนะเลิศได้แก่ ภาพแห่เรือ ของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จากประเทศไทย ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 เหรียญสหรัฐฯ  รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ภาพสาดน้ำสงกรานต์ ของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จากประเทศไทย ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 500 เหรียญสหรัฐฯ และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ภาพสถานที่ท่องเที่ยว จากประเทศเวียดนาม ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 300 เหรียญสหรัฐฯ

ภาคบ่ายเวลา 14.00 น. ในการประชุมใหญ่สมัชชา สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน มีนายต่วน หู ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน เป็นประธานเปิดการประชุม โดยวาระแรกเป็นการต้อนรับองค์กรสื่อมวลชนจากประเทศกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการลำดับที่ 8 จากนั้นตัวแทนแต่ละประเทศได้รายงานสถานการณ์ของสื่อมวลชนแต่ละประเทศให้ที่ประชุมทราบ

พร้อมกันนี้ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้เสนอวาระพิเศษเพื่อเชิดชูเกียรติ นายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ผู้ก่อตั้งโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท และมูลนิธิไทยรัฐ ในโอกาสที่องค์การวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) มีมติให้ประกาศยกย่อง นายกำพล          วัชรพล เป็นบุคคลสำคัญของโลก ผู้มีผลงานดีเด่นด้านสื่อสารมวลชน และการศึกษา ตามข้อเสนอของประเทศไทย ด้วยการสนับสนุนของประเทศมาเลเซีย เกาหลีใต้ และเวียดนาม ในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 39 ของ UNESCO ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2017 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยจะร่วมเฉลิมฉลองระหว่างปี 2018 - 2019

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ที่ปรึกษาสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และกรรมการบริหารสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ได้เป็นตัวแทนกล่าวสดุดีที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก และกล่าวขอบคุณ ประเทศมาเลเซีย เวียดนาม และเกาหลีใต้ ที่ให้การสนับสนุน พร้อมกล่าวอีกว่านายฮิเดอิ ซากาตะ ผู้แทนเอ็นเอชเค ซึ่งเป็นมิตรกับสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ได้ไปกล่าวสดุดี นายกำพล วัชรพล ในที่ประชุมหนังสือพิมพ์โลก ที่ประเทศบราซิล เมื่อหลายปีมาแล้วว่า หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นหนังสือพิมพ์ฉบับเดียว ที่ดำเนินงานตามหลักหนังสือพิมพ์เพื่อการศึกษา (NIE newspaper education) ที่อุทิศเงินเพื่อการศึกษากว่า100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มากที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นมา และยังเป็นแหล่งความรู้ให้แก่สื่อมวลชนในอาเซียนและประเทศต่างๆ รวมทั้งนักเรียน นักศึกษาที่มาเยี่ยมและศึกษาการทำงาน รวมทั้งด้านเทคโนโลยีต่างๆ โดยปัจจุบัน มูลนิธิไทยรัฐ จะมีโรงเรียน 111 โรงเรียน คือสร้างเพิ่มในโอกาส 100 ปี อีก 10 โรงเรียน จากเดิมมีอยู่ 101 โรงเรียน

เมื่อกล่าวสดุดีแล้ว ที่ประชุมได้เชิญสื่อมวลชนจากชาติต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุม ยืนขึ้นและปรบมือเป็นเกียรติแก่นายกำพล วัชรพล

หลังจากนั้น ได้มีพิธีมอบตำแหน่งประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียนคนใหม่ ให้แก่ นายเทพชัย หย่อง ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์ประเทศไทย ดำรงตำแหน่งตามวาระ 2 ปี โดยมีคณะกรรมการบริหารจากประเทศไทย ได้แก่ นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล เป็นเลขาธิการสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน นายชวรงค์ ลิมป์ปัทม-ปาณี และนายมงคล บางประภา เป็นกรรมการบริหาร จากนั้น ตัวแทนแต่ละประเทศได้ร่วมลงนามปฏิญญากรุงเทพฯ ในความร่วมมือส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพในอาเซียนร่วมกันต่อไป

ส่วนภาคค่ำเป็นการจัดงานราตรีวัฒนธรรม เพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเป็นทางการ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานต้อนรับ โดยเชิญคณะดนตรีไทย และคณะหุ่นละครเล็ก จากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ (กทม.) และคณะนาฏศิลป์ จากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนในการสนับสนุนของคนวงการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ไปแสดงให้ผู้ร่วมแสดงให้ความสนุกสนานในงาน

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Thailand hosts 19th CAJ Conference.  

The 19th General Assembly of the Confederation of Asean Journalists (CAJ) took place in Bangkok, Thailand today.

Thailand's Industry Miniter Utama Sawanayon representing Thailand's Prime Minister Prayut Chan-o-cha to deliver a keynote speech during the opening ceremony, while the Chairman of the Confededration of Thai Journalists Thepchai Yong delivering his welcome remarks.

Meanwhile, Chairman of the Confederation of Asean Journalists  Thuan Huu reported about the activities run by the CAJ over tha past year as well as coporation among the CAJ members.

The CAJ, which celebrated its 42nd anniversary this year, would also focus on supporting the freedoms of media members within the region, he said.

The biennial conference, held during January 24-28, 2018 aims to enhance cooperation among Asean media and highlight the role of Thai media in the region.