ประกาศรางวัลประกวดสโลแกนวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก

ประกาศรางวัลประกวดสโลแกนวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก  พร้อมเชิญชวนร่วมกิจกรรมวันที่ 3 พ.ค.2561

นายปรัชญาชัย ดัชถุยาวัตร อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยมีประกาศเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 เชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน รวมทั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกองบรรณาธิการสื่อ ส่งสโลแกนเข้าประกวดเนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก (World press freedom day) 3 พฤษภาคม 2561 โดยยึดเนื้อหาจากสถานการณ์ความมีเสรีภาพ การแสดงความคิดเห็นของประชาชน ท่ามกลางบรรยากาศที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ห้วงเวลาของการเลือกตั้งที่มีการบังคับใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่ได้รับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชน  แต่ขณะเดียวกันก็ยังคงมีการบังคับใช้ประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่จำกัดเสรีภาพอยู่หลายฉบับ  โดยเฉพาะประกาศ คสช. ฉบับที่ 97/2557, ประกาศ คสช. ฉบับที่ 103/2557 และคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 (ข้อ5) เป็นต้น

ปรากฏว่าตั้งแต่วันเริ่มออกประกาศเชิญชวน จนถึงวันสิ้นสุด คือวันที่ 20 เมษายนที่ผ่านมา มีผู้ส่งสโลแกนเข้าประกวดทั้งสิ้นจำนวน 35 สโลแกน  โดยคณะกรรมการตัดสินฯ ได้ประชุมและมีคำตัดสินเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ดังนี้  รางวัลสโลแกนยอดเยี่ยม ได้แก่ สโลแกน “ทวงคืนเสรีภาพสื่อ ปลดล็อกคำสั่งคสช.” ของนางสาวอัญชลี บุญชนะ จาก หนังสือพิมพ์แนวหน้า ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมหนังสือเบื้องแรกประชาธิปตัย 1 ชุด มูลค่า 1,000 บาท  โดยนางสาวอัญชลี ระบุเหตุผลของสโลแกนนี้ตอนหนึ่ง ว่า “หลัง คสช. รัฐประหารเมื่อ 22 พ.ค. 2557 สื่อถูกจำกัดเสรีภาพ ในการแสดงออกไม่สามารถเสนอข่าวสารและวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างอิสรเสรี แถมคนทำสื่อยังถูกคุกคามในลักษณะต่างๆ องค์กรวิชาชีพได้รณรงค์เรียกร้องให้รัฐบาล และ คสช. หยุดลิดรอนสิทธิเสรีภาพสื่อมาเป็นลำดับ  จนถึงบัดนี้ก็ไม่มีวี่แววว่าจะได้รับการตอบสนอง โดยเฉพาะประกาศและคำสั่งของ คสช. ที่จำกัดเสรีภาพสื่อ ซึ่งมีสถานะเป็นกฎหมาย การจะยกเลิกเป็นเรื่องยากยิ่ง ดังนั้น นับแต่ไปอีก 1 ปี เป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งตามโรดแมป จึงเป็นเวลาที่จะต้องทวงคืนเสรีภาพสื่อกลับคืนมา วิธีการก็คือการปลดล็อก หรือการยกเลิกคำสั่งและประกาศ คสช.”

สำหรับสโลแกนที่ได้รับรางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัลๆ ละ 2,000  บาท พร้อมหนังสือเบื้องแรกประชาธิปตัย 1 ชุด ได้แก่  1.สโลแกน “คืนเสรีภาพสื่อ คืนสิทธิ์รับรู้ประชาชน” ของนายอนุพนธ์ ศักดิ์ดา จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์  2.สโลแกน "เลิก" ปิดกั้นสื่อ "หยุด" ครอบงำประชาชน” ของนายอนุชา ทองเติม จากหนังสือพิมพ์มติชน  และ 3.สโลแกน “เอาคำสั่ง คสช. คืนไป เอาเสรีภาพสื่อคืนมา” ของนางสาวเขมิกา พลายงาม จากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ รายวัน

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกรางวัล มารับมอบรางวัลอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม  2561 ในการจัดกิจกรรมวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก  ซึ่งสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และองค์กรภาคี ที่อาคารสมาคมนักข่าวฯ ถนนสามเสน (ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระ) ระหว่างเวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยจะมีกิจกรรมอื่นๆ อาทิ การกล่าวไว้อาลัยแก่สื่อมวลชนที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่, การอ่านแถลงการณ์เนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก และเสวนา หัวข้อ “ปลดคำสั่ง 0.4 เดินหน้าเสรีภาพประชาชน” จากวิทยากรต่างๆ ร่วมเสวนา อาทิ นายจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ,  นางสาวฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  นายก้าวโรจน์ สุตาภักดี นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์  และนางสาวพูนสุข พูนสุขเจริญ ทนายความและหัวหน้าฝ่ายข้อมูล ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน โดยนายมานพ ทิพย์โอสถ ที่ปรึกษาฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวฯ ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ

นอกจากนี้ ทุกสโลแกนที่ส่งเข้ามาประกวดจะได้รับบัตรโดยสารบีทีเอส แรบบิท รุ่น Limited Edition ที่มีโลโก้สมาคมนักข่าวฯ พร้อมวงเงินพร้อมใช้ในบัตร มูลค่า 200 บาท สามารถนำไปใช้โดยสารรถไฟฟ้า BTS  รวมถึงใช้ซื้อและเป็นส่วนลดสินค้าที่ร่วมรายการได้  จึงขอให้ทุกท่านติดต่อขอรับบัตรแรบบิทได้ในงานวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก 3 พ.ค.2561 หรือติดต่อได้ในวันและเวลาทำการของสมาคมนักข่าว (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00-18.00 น.) หรือ จัดส่งไปรษณีย์ในกรณีอยู่ต่างจังหวัด

“สมาคมนักข่าวฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดสโลแกนครั้งนี้ และขอเชิญชวนเพื่อนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่าน ทั้งนักข่าว ช่างภาพ บุคลากรในกองบรรณาธิการ นักวิชาการ นักศึกษาและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก 3 พ.ค. 2561 ซึ่งเป็นวันสำคัญที่สื่อมวลชนทั่วโลก ที่กำหนดโดยยูเนสโก้ ซึ่งแต่ละประเทศมีการรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญในการมีเสรีภาพของสื่อมวลชน”นายปรัชญาชัย กล่าว

 

รวมสโลแกนส่งเข้าประกวด "วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก" ประจำปี 2561