ส.นักข่าวเชิญร่วมกิจกรรม และเปลี่ยนโปรฟายรณรงค์ “วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก”

ส.นักข่าวเชิญร่วมกิจกรรม และเปลี่ยนโปรฟายรณรงค์ “วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก”

นายปรัชญาชัย ดัชถุยาวัตร อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เนื่องด้วยวันที่ 3 พ.ค. ของทุกปี เป็น “วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก (World press freedom day) ซึ่งกำหนดโดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก” ที่องค์กรสื่อทั่วโลกจะมีกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้ทุกฝ่ายในสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญในการมีเสรีภาพของสื่อมวลชน ซึ่งหมายถึงการมีเสรีภาพของประชาชน

ดังนั้นในปีนี้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดกิจกรรมวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พ.ค. 2561 ที่ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน(ตรงข้ามรพ.วชิระ) ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00น. ภายใต้สโลแกน “ปลดล็อกคำสั่งคสช. คืนเสรีภาพประชาชน” เพื่อสะท้อนสถานการณ์ของประเทศในด้านเสรีภาพ การแสดงความคิดเห็นของประชาชน ท่ามกลางบรรยากาศที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ห้วงเวลาของการเลือกตั้งที่มีการบังคับใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่ได้รับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชน  แต่ขณะเดียวกันก็ยังคงมีการบังคับใช้ประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่จำกัดเสรีภาพอยู่หลายฉบับ  โดยเฉพาะประกาศ คสช. ฉบับที่ 97/2557, ประกาศ คสช. ฉบับที่ 103/2557 และคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 (ข้อ5)

โดยกิจกรรมภายในงานจะมีการกล่าวไว้อาลัยแก่สื่อมวลชนที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่  อ่านแถลงการณ์เนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก เสวนา หัวข้อ “ปลดคำสั่ง 0.4 เดินหน้าเสรีภาพประชาชน” โดยเชิญวิทยาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ นางสาวฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล อาจารย์คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายก้าวโรจน์ สุตาภักดีนายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ นายพูนสุข พูนสุขเจริญ ทนายความและหัวหน้าฝ่ายข้อมูล ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ร่วมเวทีเสวนา ซึ่งดำเนินรายการ นายมานพ ทิพย์โอสถ ที่ปรึกษาฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯและมอบรางวัลให้กับผู้รับรางวัลการประกวดสโลแกนวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก

นายปรัชญาชัย กล่าวอีกว่า พร้อมกันนี้ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจในกิจกรรม สามารถร่วมรณรงค์ด้วยการเปลี่ยนภาพประจำตัว หรือ ภาพโปรฟาย ใน Facebook โดยเริ่มจากเข้าไปที่แก้ไขภาพประจำตัว จากนั้นไปที่ “เพิ่มกรอบรูป”  แล้วใส่คำว่า 2018worldpressfreedom ในช่องค้นหา จากนั้นจะมีกรอบโลโก้รณรงค์ที่มีข้อความว่า “ปลดล็อกคำสั่งคสช. คืนเสรีภาพประชาชน” ให้ใส่ แล้วจึงกดยืนยันเพื่อบันทึกภาพ และสามารถเซฟรูปโปรฟายนั้นไปใช้ในสื่อโซเชียลอื่นๆได้ด้วย