บริจาคเลือด ครั้งที่ ๑๑

 

ปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยกานต์ เหมสมิติ ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ และอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ  ร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สมาคมฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ ๑๑ แล้ว เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์