ประกาศ รายชื่อสื่อมวลชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรมองจีนยุคใหม่

ประกาศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

รายชื่อสื่อมวลชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรมองจีนยุคใหม่ ความท้าทายที่สื่อไทยต้องรู้  ระหว่างวันเสาร์ที่  10 – วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก, โรงแรมเดอะไทด์ จังหวัดชลบุรี และสาธารณรัฐประชาชนจีน (กว่างโจว, เซินเจิ้น)

โดยสื่อมวลชนที่ได้รับการคัดเลือกต้องโอนเงินประกันการอบรมเข้าบัญชี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน สาขาสามเสน  ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 073-211315-3 ภายในวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 โดยสมาคมจะคืนเงินประกันให้ทันทีที่จบการอบรม (กรุณาส่งสลิปใบโอนเงินมาที่ tjareporter@gmail.com หรือที่ Line ID:mynameisdang

1

นางสาว

กิรณา อินทร์ชญาณ์

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

2

นางสาว

จิรพรรณ บุญหนุน

หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น

3

นางสาว

จุฑารัตน์ เอี่ยมอำพัน

ไทยรัฐทีวี

4

นาย

เฉลิมพล แป้นจันทร์

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

5

นาย

ณขวัญ ศรีอรุโณทัย

เวย์ แมกกาซีน

6

นางสาว

บุศรินทร์ วรสมิทธิ์

สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี

7

นางสาว

พวงพรรณ ภู่ขำ

วอยซ์ ทีวี

8

นาย

รณชาติ บุตรแสนคม

News1

9

นาย

วรกร เข็มทองวงศ์

สำนักข่าวไทยโค๊ต

10

นางสาว

วรรณวิไล  ยาปัน

สถานีโทรทัศน์ช่อง 8

11

นางสาว

วรลักษณ์ อโนทัยสินทวี

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

12

นางสาว

วราภรณ์ กันยาเฮง

สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.

13

นาย

วิจักร์พันธุ์ หาญลำยวง

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

14

นางสาว

ศรัณธร แก้วเวียงชัย

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

15

นางสาว

ศิริลักษณ์ พัฒนลีลาวงศ์

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

16

นางสาว

สายชล เกียรติกังวานไกล

อสมท.

17

นางสาว

สิริพร พานทองถาวร

หนังสือพิมพ์แนวหน้า

18

นางสาว

เสาวลักษณ์  เขตสูงเนิน

หนังสือพิมพ์มติชน

19

นางสาว

อรนุชา หุตะสิงห์

หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

20

นาย

อภินันท์ บัวหภักดี

นิตยสาร อสท.