คณะสมาคมนักข่าวฯ เยี่ยมชมร้านแบล็คแคนยอนกัมพูชา

คณะสมาคมนักข่าวฯ เยี่ยมชมร้านแบล็คแคนยอนกัมพูชา

นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (Thai Journalists Association) และประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งชาติ (Confederation of Thai Journalists) นำคณะสมาคมนักข่าวฯ เข้าเยี่ยมชม และรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านแบล็คแคนยอน กัมพูชา สาขาสถานีบริการน้ำมันปตท. สกน (PTT Skun) ระหว่างเดินทางไปยังจังหวัดเสียมเรียบ ในโอกาสเดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป๋นทางการ ระหว่างวันที่ 7 – 11 พฤศจิกายน 2561 ตามคำเชิญของสมาคมนักข่าวกัมพูชา (Club of Cambodian Journalists)