20ตค52-นายกสมาคมนักข่าวฯแนะวงการหนังสือพิมพ์นำเสนอภาพข่าวให้มีศิลปะ หวังผลหยุดย่ำยีผู้เสียหาย

นายประสงค์  เลิศรัตนวิสุทธิ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

นายกสมาคมนักข่าวฯแนะวงการหนังสือพิมพ์นำเสนอภาพข่าวให้มีศิลปะ หวังผลหยุดย่ำยีผู้เสียหาย
และได้
แจ้งสคบ.ร้องเรียนหนังสือพิมพ์เสนอภาพอุจาดได้ส่งเรื่องพิจารณาตามขั้นตอนไปแล้ว


ทางด้านความคืบหน้ากรณีที่นายนิโรธ เจริญประกอบ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ทำหนังสือถึงนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เรื่องการเสนอภาพข่าวของสื่อมวลชน ที่เป็นภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์ฉบับประวันที่ 13-15 ตุลาคม 2552 กรณีเสนอข่าวคนร้ายฆาตกรรมและหั่นศพเด็กชายอายุ 5 ขวบ เผยแพร่ลงหน้า 1 ในหนังสือพิมพ์รายวันจำนวนหลายฉบับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พิจารณาแล้วเห็นว่าการเสนอภาพข่าวของสื่อมวลชนดังกล่าวเป็นการกระทำที่อาจกระทบกระเทือนต่อจิตใจ ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค อาจทำให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิต ผู้บริโภคที่เห็นภาพข่าวเกิดความรู้สึกหดหู เศร้าซึม หากเป็นผู้บริโภคที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะอาจเป็นสาเหตุหนึ่งให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบได้ จึงขอให้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้พิจารณาและทบทวนการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค ผลเป็นประการใดกรุณาแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยนั้น


ล่าสุดเมื่อวันุที่ 20 ตุลาคม 2552 นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า เมื่อสมาคมฯได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ไม่จำเป็นต้องเป็นสคบ. และเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาค่อนข้างชัดเจนมีการเสนอภาพดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ตามขั้นตอนการปฏิบัติของเราได้สั่งให้เจ้าหน้าที่สมาคมฯส่งเรื่องไปยังสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เพื่อพิจารณา และน่าจะให้ฝ่ายเลขาธิการสมาคมฯส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้คณะกรรมการจริยธรรมของสมาคมฯ เพื่อพิจารณาควบคู่ไปด้วย ซึ่งอาจมีข้อเสนอที่ดีๆออกมา และที่ผ่านมาในส่วนตัวเคยได้พูดคุยกับตัวแทนของหนังสือพิมพ์หลายฉบับที่เสนอข่าวภาพข่าวอาชญากรรมว่า หนังสือพิมพ์ฉบับนั้นจะขายดี ไม่น่าจะเกิดจากที่หนังสือพิมพ์ฉบับนั้นลงภาพที่อุจาด หวาดเสียวเกี่ยวกับศพ หรือผู้ได้รับบาดเจ็บ รวมถึงภาพที่ละเมิด เป็นการย่ำยีศพผู้ตายซ้ำ เขาก็มีท่าทีรับฟัง แต่ยังไม่ค่อยเห็นการเปลี่ยนแปลง และที่ผ่านมาสมาคมฯมีความคิดมานานแล้วที่จะเชิญคนที่ดูแลข่าวหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆ หรือเชิญนักข่าวที่ทำข่าวอาชญากรรมอยู่ทุกวัน มาพูดคุยกันถึงการนำเสนอภาพข่าวอย่างมีศิลปะ แต่เรื่องนี้ไม่ทราบว่าจะทำได้สำเร็จหรือไม่ แม้การนำเสนอภาพข่าวที่จัดจริยธรรมของสภาการหนังสือพิมพ์ได้เขียนไว้ชัดเจน  และเป็นข้อห้าม แต่ไม่เห็นมีใครสนใจที่จะทำให้เป็นรูปธรรม ทำได้แค่ออกคำเตือนเตือน ดังนั้นเราต้องช่วยกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าข้อบังคับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541 หมวด 2 จริยธรรมของหนังสือพิมพ์ ข้อ 15. กำหนดไว้ว่าในการเสนอข่าวหรือภาพข่าวใดๆ หนังสือพิมพ้องคำนึงมิให้ล่วงละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนษย์ของบุคคลที่ตกเป็นข่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องให้ความคุ้มครองอย่างเคร่งครัดต่อสิทธิมนุษยชนของเด็ก สตรีและผู้ด้อยโอกาส


ในการเสนอข่าวตามวรรคแรกต้องไม่เป็นการซ้ำเติมความทุกข์หรือโศกนาฏกรรมอันเกิดแกเด็ก สตรีและผู้ด้อยโอกาสนั้นไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง.
และข้อ 17 ยังกำหนดไว้ว่าหนังสือพิมพ์จะต้องไม่เสนอภาพข่าวที่อุจาด ลามก อนาจาร หรือน่าหวาดเสียวโดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกของสาธารณชนอย่างถี่ถ้วน