6 องค์กรวิชาชีพสื่อเตรียมจัดเวทีเสวนา”ทำข่าวอย่างไรให้ปลอดภัยในสถานการณ์โควิด ? เซฟทั้งชีวิตเซฟทั้งสังคม”

ทำข่าวอย่างไรให้ปลอดภัยในสถานการณ์โควิด? เซฟทั้งชีวิต เซฟทั้งสังคม”

เพื่อหาแนวทางปฏิบัติการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนภายใต้โควิดระบาด

            นายพีระวัฒน์  โชติธรรมโม นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เปิดเผยหลังจากมีการประชุมร่วม 6 องค์กรวิชาชีพสื่อ ซึ่งประกอบด้วย สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และ สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชน เตรียมจัดเวทีเสวนา ทำข่าวอย่างไรให้ปลอดภัยในสถานการณ์โควิด? เซฟทั้งชีวิต เซฟทั้งสังคม” ”  ในวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น. ทางแอพพลิเคชั่นซูม โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ นายแพทย์ธนรักษ์  ผลิพัฒน์ (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5) นายอนุชา บูรพชัยศรี (โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี) นางสาวมณีรัตน์  กำจรกิจการ (ผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช.สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์) พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ (โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)  ผู้แทนโฆษกกรุงเทพมหานคร นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี  (ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ) นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม (นายกสมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทย) นายมงคล บางประภา (นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย) นายฐานิส สุดโต (บรรณาธิการภาพ สำนักข่าวออนไลน์ THE STANDARD) และนายก่อเขต จันทรเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และนายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ ผู้อำนวยการใหญ่เนชั่นทีวี ช่อง ๒๒ ดำเนินรายการโดย นายระวี ตะวันธรงค์ (นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์)

            การจัดเวทีเสวนาฯ ครั้งนี้เพื่อร่วมหารือแนวทางปฏิบัติเพื่อให้สื่อมวลชนทุกภาคส่วนตั้งแต่ผู้สื่อข่าวช่างภาพในสนามข่าว หัวหน้าข่าว บรรณาธิการข่าว เจ้าของธุรกิจข่าว หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่การจัดการ งานแถลงข่าวต่างๆ ได้มีความตระหนักระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สถานการณ์โควิดระบาด เพื่อป้องกันดูแลรักษาตัวเองให้ปลอดภัย และร่วมรับผิดชอบสังคม โดยป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดในขณะปฏิบัติหน้าที่ ขณะเดียวกันก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสื่อสารมวลชนเพื่อสังคมได้อย่างครบถ้วนตามมาตรฐานวิชาชีพสื่อ ผู้สนใจสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดผ่านเพจสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย https://www.facebook.com/activityoftja/  

กำหนดการเสวนา

“ทำข่าวอย่างไรให้ปลอดภัยในสถานการณ์โควิด?

เซฟทั้งชีวิต เซฟทั้งสังคม”

วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 -16.00 น. ทางแอพพลิเคชั่นซูม

จัดโดย  6 องค์กรวิชาชีพสื่อ

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย

วิทยากร        

นายแพทย์ธนรักษ์  ผลิพัฒน์    ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5

นายอนุชา บูรพชัยศรี               โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นางสาวมณีรัตน์  กำจรกิจการ ผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช.สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์        โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ผู้แทนโฆษกกรุงเทพมหานคร

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี       ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม       นายกสมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทย

นายมงคล บางประภา              นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นายฐานิส สุดโต                      บรรณาธิการภาพ สำนักข่าวออนไลน์ THE STANDARD

นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์   ผู้อำนวยการสำนักข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ    ผู้อำนวยการใหญ่เนชั่นทีวี ช่อง ๒๒ 

ผู้ดำเนินรายการ

นายระวี ตะวันธรงค์                นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์