“กองทุนพัฒนาสื่อฯ” พบองค์กรสื่อ พร้อมสนับสนุนสื่อวิชาชีพในการขับเคลื่อนสังคม

เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 65 ที่อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน (ตรงข้ามรพ.วชิระ) ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ นำคณะผู้บริหารกองทุนฯ ประชุมพบปะหารือกับตัวแทนองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ได้แก่ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย และสถาบันอิศรา

โดยการหารือ ดร.ธนกร พร้อมผู้บริหารกองทุนพัฒนาสื่อฯ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับองค์กรวิชาชีพสื่อ และบอกเล่าถึงแผนงานของกองทุนพัฒนาสื่อฯ ที่มีแนวทางในการสนับสนุนให้องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน สื่อมวลชนวิชาชีพ มีความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งพาของสังคมได้ เพื่อให้มีศักยภาพในการขับเคลื่อนสังคมอย่างสร้างสรรค์ ผ่านโครงการความร่วมมือร่วมกันในอนาคตอันใกล้นี้