ประชุมสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2562

 

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (ตรงข้ามรพ.วชิระ) ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ นายมงคล บางประภา ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์ ประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2562 โดยมีวาระสำคัญหลายหัวข้อ เช่น เรื่องแสดงความยินดีกับสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.) ในโอกาสครบรอบ 54 ปี, การให้ข้อมูลคณะสอบสวนและวินิจฉัยว่าด้วยนิยามสื่อมวลชน, เรื่องการจัดสัมมนาให้ความรู้ในองค์กรสมาชิกทั้งใน กทม. และต่างจังหวัด, แจ้งความคืบหน้าสมาคมนักหนังสือพิมพ์เวียดนาม (VJA) ที่จะมาเยือนประเทศไทย โดยเป็นแขกของสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2562, เรื่องการส่งมอบตำแหน่งประธาน (CAJ) ต้นปี 2563, โครงการอบรมสื่ออินเทอร์เน็ตนักข่าวอาเซียน, โครงการอาเซียนไฮเวย์ ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม, และการจัดทำวารสารครบรอบ 40 ปี สมาพันธ์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย