ส.นักข่าว พบ Line Thailand ฟังบิสิเนสโมเดล พร้อมถกปัญหา Fake News

ส.นักข่าว พบ Line Thailand ฟังบิสิเนสโมเดล พร้อมถกปัญหา Fake News

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นำคณะกรรมการบริหาร อนุกรรมการ คณะทำงานและเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าเยี่ยมชมและบรรยายสรุป จาก Line Thailand ที่อาคารเกสรทาวเวอร์

โดยการบรรยายเป็นการเล่าถึงแผนธุรกิจบางส่วน และฟังก์ชั่นลูกเล่นใหม่ๆของแอพพลิเคชั่น Line รวมทั้งมีการถกปัญหาและการรับมือกับปัญหา Fake News ซึ่งสมาคมนักข่าวฯหวังให้มีความร่วมมือกับ Line เพื่อเข้ามาช่วยพัฒนาศักยภาพ เพิ่มความรู้คนในวงการสื่อมวลชนและเพิ่มช่องทางใหม่ๆให้กับตัวเอง