สมาคมนักข่าวฯ หารือความร่วมกับสนง.บรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน  2562 ณ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ นายจีรพงษ์  ประเสริฐพลกรัง  เลขาธิการ และอุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฎิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนางสาวเทียมใจ ทองเมือง ผู้จัดการสมาคมฯ และนายเสด็จ บุนนาค ผู้จัดการโครงการ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เข้าพบพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี  ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อหารือเรื่องแนวทางความร่วมมือในการทำงานด้านอาสาสมัครและการพัฒนาองค์ความรู้สำหรับสื่อมวลชน ในโอกาสที่สมาคมฯจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตที่สภากาชาดไทย  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สมาคมฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 16

นายจีรพงษ์  ประเสริฐพลกรัง  เลขาธิการ และอุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฎิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย รับมอบของที่ระลึกจากพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี  ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย


นายจีรพงษ์  ประเสริฐพลกรัง  เลขาธิการ และอุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฎิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นางสาวเทียมใจ ทองเมือง ผู้จัดการสมาคมฯ และนายเสด็จ บุนนาค ผู้จัดการโครงการ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ


สมาคมฯจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตที่สภากาชาดไทย  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สมาคมฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 16

 

สมาคมฯจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตที่สภากาชาดไทย  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สมาคมฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 16