THE STANDARD ต้อนรับคณะสื่อมวลชน สปป.ลาว เยี่ยมชม-แลกเปลี่ยนข้อมูลภูมิทัศน์สื่อ

วันนี้ (14 กันยายน) คณะผู้แทนสื่อมวลชนจาก สปป.ลาว เดินทางเข้าเยี่ยมชมสำนักข่าว THE STANDARD ในโอกาสเยือนประเทศไทย เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยน และเยี่ยมเยียนสื่อมวลชนไทย

สำหรับคณะสื่อมวลชนจาก สปป.ลาว นำโดย สะหวันคอน ราชมุนตรี ประธานสมาคมนักข่าวแห่ง สปป.ลาว และคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ นำโดย จิรัสยา พีรานนท์ อัครราชทูตไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และผู้แทนสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
.
คณะสื่อมวลชนจาก สปป. ลาว และ THE STANDARD ได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนถึงภูมิทัศน์สื่อของทั้งสองประเทศ การมองทิศทางของสื่อในอนาคต รวมถึงแลกเปลี่ยนรูปแบบการหารายได้ของสื่อของทั้งสองประเทศที่มีความแตกต่างกัน

ทั้งนี้ นับเป็นโอกาสดีที่ THE STANDARD ได้ร่วมแลกเปลี่ยนกับคณะสื่อมวลชนจาก สปป.ลาว และถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะได้ร่วมมือด้านข้อมูลข่าวสาร เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของทั้งสองสื่อ