สื่อสปป.ลาว เยี่ยมชม SCG สำนักงานใหญ่ หนึ่งในกิจกรรมสานสัมพันธ์สองประเทศ

ช่วงเย็นวันที่ 14 กันยายน 2565 คณะสมาคมนักข่าวแห่งสปป.ลาว นำโดยนายสะหวันคอน ราชมุนตรี ประธานสมาคมนักข่าวแห่ง สปป.ลาว ได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และร่วมรับประทานอาหารค่ำ โดยมีนายปรเมศวร์ นิสากรเสน Vice President – SCG Home Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และนางวีนัส อัศวสิทธิถาวร Enterprise Brand Management Office Director และคณะให้การต้อนรับ

ในโอกาสดังกล่าว คณะได้เยี่ยมชมและเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่ได้นำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งได้รับฟังเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมที่สำคัญของบริษัทฯ ใน สปป.ลาว อาทิ โครงการ SCG Sharing the Dream ที่ให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนใน สปป.ลาว อีกด้วย

กิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนำสื่อมวลชน สปป.ลาว เยือนประเทศไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่จัดขึ้นร่วมกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2565 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสื่อมวลชนของสปป. ลาว – ไทย ที่สามารถเพิ่มพูนบทบาทที่สร้างสรรค์ของสื่อมวลชนในการสร้างเสริมทัศนคติและความเข้าใจอันดีที่ดีระหว่างประชาชนทั้งสองฝ่าย